Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το συνοπτικό προφίλ για διάφορες αγορές και προϊόντα που ενδιαφέρουν την ελληνική τουριστική αγορά.

Στην ιστοσελίδα των Μελετών του ΙΝΣΕΤΕ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποιες από αυτές τις αγορές και τα προϊόντα καθώς
και άλλες σχετικές μελέτες.

Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα
Ο Πελάτης μας και οι Πελάτες των άλλων
Ποιός είναι ο Πελάτης μας
Προφίλ αγορών για Ναυτικό τουρισμό
Προφίλ αγορών για τουρισμό αθλητισμού & ευεξίας
Προφίλ τουρισμού Νεολαίας
Χαρακτηριστικά εξερχόμενου Ευρωπαϊκού τουρισμού ανά προϊόν και ύψος δαπάνης
Χαρακτηριστικα εξερχόμενου τουρισμού από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία, Σκανδιναβία, ΗΠΑ ανά ύψος δαπάνης
Χαρακτηριστικά εξερχόμενου τουρισμού από Σαουδική Αραβία προς Ευρώπη
Χαρακτηριστικά εξερχόμενου τουρισμού Ελβετίας, ΗΠΑ, Κίνα
Χαρακτηριστικά εξερχόμενων τουριστών από ΗΑΕ προς Ευρώπη
Σελίδα 1 από 1
Follow Us