Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται τα προφίλ αγορών του εισερχόμενου τουρισμού τόσο συνολικά όσο και για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες. Επίσης, αναλύονται στοιχεία ανά εξεταζόμενη αγορά (κατά αλφαβητική σειρά), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις:

  • Αφίξεις
  • Διανυκτερεύσεις και
  • Εισπράξεις

  Kαθώς και την ανάλυση των βασικών δεικτών:

  • Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ),
  • Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ)
  • Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ)
Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 3
Follow Us