Στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) οργάνωσε μια σειρά παράλληλων εργαστηρίων (parallel workshops) για την παρουσίαση μελετών του, με θέματα ενδιαφέροντος του τουριστικού τομέα.

Τα εργαστήρια ήταν οργανωμένα σε τρεις παράλληλες θεματικές ενότητες: «Τουριστικά Προϊόντα», «Χωροταξία και Περιβάλλον» και «Θεσμικά Θέματα», με σκοπό να προαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα αυτά, με την συμμετοχή επαγγελματιών από όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην τουριστική δραστηριότητα. Στόχος των παράλληλων εργαστηρίων ήταν να διερευνηθούν προτάσεις πολιτικής που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στη βάση του τρίπτυχου οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι απόψεις, θέσεις και συμπεράσματα των ομιλητών και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μελέτες και τις παρουσιάσεις τους δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις και απόψεις του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ, ούτε και τους δεσμεύουν κατ’ ανάγκη.

Το υλικό των μελετών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΝΣΕΤΕ και δεν επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευσή του από τρίτους.

Οι ανωτέρω μελέτες εκπονήθηκαν για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων με κωδικούς MIS 485414, 485416, 485417 και 485418 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Follow Us