Στατιστικά

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

αναζήτηση

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος δίδονται τα στοιχεία:

  • Αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
  • Διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
  • Εισπράξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
  • Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
  • Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
  • Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2023
Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα
Στατιστικά Στοιχεία Εισερχόμενου Τουρισμού
Σελίδα 1 από 1
Follow Us