Στατιστικά

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

αναζήτηση

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας
της Ελλάδος δίδονται τα στοιχεία:

  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης και μέσο μεταφοράς για τα έτη 2010-2015
  • διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • σύνολο της δαπάνης ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • μέση δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • ημερήσια δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • μέση διάρκεια παραμονής ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα
Στατιστικά Στοιχεία Εισερχόμενου Τουρισμού
Σελίδα 1 από 1
Follow Us