Στατιστικά

Δελτία

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

αναζήτηση

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε στοιχεία που αφορούν στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα (αφίξεις αλλοδαπών, μη κατοίκων), με βάση
τη χώρα προέλευσης, κατά χρονική περίοδο, ανά αεροδρόμιο, κλπ.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία υπόκεινται συχνά σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές.

Βρέθηκαν 69 αποτελέσματα
Αύγουστος 2021 Οκτώβριος 2021
Δεκέμβριος 2021 Σεπτέμβριος 2021
Δεκέμβριος 2021 Φεβρουάριος 2021
Δεκέμβριος 2021 Νοέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 Φεβρουάριος 2020
Ιανουάριος 2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Σελίδα 1 από 7
Follow Us