Στην ενότητα αυτή θα βρείτε στοιχεία που αφορούν στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα (αφίξεις αλλοδαπών, μη κατοίκων), με βάση
τη χώρα προέλευσης, κατά χρονική περίοδο, ανά αεροδρόμιο, κλπ.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία υπόκεινται συχνά σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές.

Βρέθηκαν 65 αποτελέσματα
Νοέμβριος 2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 Φεβρουάριος 2020
Ιανουάριος 2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Ιανουάριος 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ιανουάριος 2019 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ιανουάριος 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ιανουάριος 2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Σελίδα 1 από 7
Follow Us