Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται με γραφήματα και συνοδευτικούς πίνακες,
κατά ενότητα, ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ελληνικού τουρισμού που αφορούν σε:

  • Εισερχόμενο τουρισμό με ανάλυση σε εθνικό επίπεδο αλλά και ανά Περιφέρεια
  • Εξερχόμενο τουρισμό
  • Τουριστικούς πόρους και υποδομές
  • Εσωτερικό τουρισμό
  • Δείκτες ανά Περιφέρεια
Follow Us