άξονες δράσης

___________

Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

13.01.2022

Ανακοίνωση Συγκρότησης 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, 13.01.2022

περισσότερα
21.12.2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 000100-10/09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

περισσότερα

Δείτε όλες τις Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

Follow Us