άξονες δράσης

___________

Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

30.07.2020

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: “Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων” 30.07.2020

περισσότερα
13.05.2020

Απάντηση σε παρατήρηση ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 13.05.2020

περισσότερα

Δείτε όλες τις Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

Follow Us