άξονες δράσης

___________

Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

30.04.2021

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: “ Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα” MIS 5062097 30.04.2020

περισσότερα
21.09.2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423 21.09.2020

περισσότερα

Δείτε όλες τις Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

Follow Us