Βρέθηκαν 174 αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της με Α.Π. ΕΞ: 000 158-2/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 24_1_2023

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της με Α.Π. ΕΞ: 157-2/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 24_1_2023

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της με Α.Π.ΕΞ: 156-2/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ, 24/1/2023

περισσότερα

Ανάρτηση 3ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» 18.01.2023

περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και τις 19/12/2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π.: 000 162-8/11/2022) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 08.12.2022

περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και τις 19/12/2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π.: 000 161-8/11/2022) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, 08.12.2022

περισσότερα

Ανάρτηση 2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», 08.12.2022

περισσότερα

Ανάρτηση 2ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» 23.11.2022

περισσότερα
Σελίδα 1 από 22
Follow Us