Βρέθηκαν 95 αποτελέσματα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423 21.09.2020

περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 03/20 για το Έργο: “Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων » MIS 5003333 11.09.2020

περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423

περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: “Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων” 30.07.2020

περισσότερα

Απάντηση σε παρατήρηση ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 13.05.2020

περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 07.05.2020

περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 21.04.2020

περισσότερα

Αίτηση εκπαιδευτή – Συντονιστή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΙΝΣΕΤΕ

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) αναζητά συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του σεμιναρίων. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή στο ΙΝΣΕΤΕ, υπηρεσιών εκπαίδευσης επαγγελματιών, στα πρότυπα διοργάνωσης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου.

περισσότερα
Σελίδα 1 από 12
Follow Us