Οι συμμετέχοντες του Webinar, θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και των στοιχείων που χρίζουν αναθεώρησης/προσαρμογής, μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας των εστιατορίων. Θα παρουσιαστούν οι εκτιμώμενες αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών σε σχέση με τους χώρους εστίασης και θα αναφερθούν πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις εστίασης, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους και τη διατήρηση του πελατολογίου τους σε βάθος χρόνου.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα