Οι συμμετέχοντες του webinar θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την ανάγκη να παραμείνει όλο το ανθρώπινο δυναμικό δραστηριοποιημένο, τόσο για να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, όσο και για να ενδυναμωθεί με την προοπτική της επόμενης φάσης της κατάστασης που βιώνουμε. Επίσης θα δοθούν οδηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παρούσα κατάσταση στις παραπάνω κατευθύνσεις.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα