Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένα κανάλια επικοινωνίας τόσο με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό τους κοινό, ανταποκρίνονται καλύτερα στις καταστάσεις κρίσεων. Κατά τις δύσκολες αυτές στιγμές, οι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να χειριστούν τη ξαφνική κρίση συνήθως εστιάζουν στο εξωτερικό κοινό, αμελώντας το ανθρώπινο δυναμικό τους. Είναι όμως ύψιστης σημασίας να δοθεί η  ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, βαρύτητα στην έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση και εμπλοκή του εσωτερικού μας κοινού, προκειμένου να ξεπεράσουμε ομαλότερα την κρίση. Οι συμμετέχοντες του webinar θα ενημερωθούν για τις πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν, ώστε να αποκτήσουν ένα πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας που θα τους οδηγήσει στην ταχύτερη ανάκαμψη μετά από κρίσιμες καταστάσεις. Μακροπρόθεσμα με τη σωστή προσέγγιση, η δημιουργία λειτουργικών μηχανισμών επικοινωνίας, θα συμβάλει σημαντικά στη σωστή διαχείριση της κρίσης και θα ενδυναμώσει το προσωπικό μας εξασφαλίζοντας γερά θεμέλια.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα