Οι συμμετέχοντες του webinar θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τους βασικούς άξονες ανασχεδιασμού στρατηγικής που απαιτείται στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε. Στη συνέχεια θα αναλυθούν χρήσιμες πρακτικές για τις αλλαγές που απαραιτήτως κάθε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα πρέπει να υιοθετήσει στην εικόνα και πρακτική των online πωλήσεων μέσω OTA.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα