Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν με θεωρητικό και κυρίως βιωματικό τρόπο, αρχές και πρακτικές τεχνικές, που θα τους βοηθήσουν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι αλλά και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, ώστε :
– να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται με τρόπο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πελάτες και θα μειώνει τα όποια συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας
– να μπορούν να αναγνωρίζουν τα δυσφορικά συναισθήματα (όπως φόβο και άγχος, αγωνία) που ενδεχομένως βιώνουν οι πελάτες και να «διαβάζουν» συμπεριφορές μέσω του body language και των μη λεκτικών σημάτων
– να μάθουν αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και διαχείρισης του φόβου και του άγχους

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα