Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε είναι μία ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τη φιλοσοφία “Doing more with less” της Λιτής Διαχείρισης και να δείξουμε προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουν τους οργανισμούς τους ακολουθώντας τις τεχνικές και τα εργαλεία του Lean Management.
Οι συμμετέχοντες του webinar θα έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν τις βασικές αρχές και άξονες του Lean Management, να κατανοήσουν πώς μπορούν να ανασχεδιάσουν τις διεργασίες και διαδικασίες τους, βελτιώνοντας την αξία για τον πελάτη και δημιουργώντας ασφαλή περιβάλλοντα για πελάτες και εργαζόμενους. Θα γίνει μια επισκόπηση καλών πρακτικών Lean που εφαρμόζονται στον ξενοδοχειακό τομέα σε όλο το κόσμο και θα γίνουν αναφορές στις δράσεις άλλων χωρών.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα