Κατά τη διάρκεια του Webinar θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα έρευνας της GlobalWebIndex (GWI) για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των πολιτών των επτά σημαντικότερων  ευρωπαϊκών αγορών του ελληνικού τουρισμού, τη διάθεσή τους (sentiment) να ταξιδέψουν, και τους σημαντικότερες παράγοντες που επηρεάζουν ή και καθορίζουν τις διακοπές τους. Oι αγορές που παρουσιάζονται είναι Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο και Πολωνία – το 2019, εισέφεραν περισσότερο από το 50% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού.

Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση του πως έχουν επηρεαστεί οι δυνητικοί πελάτες από τις αγορές του εξωτερικού και τι επηρεάζει τις αποφάσεις τους για διακοπές, ώστε να προβούν στις πλέον αποτελεσματικές ενέργειες για προσέλκυση τους.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα