Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ελληνικός Τουρισμός

2030

Περιφέρεια

Εδώ μπορείτε να δείτε την ανάλυση της παρούσας κατάστασης της Περιφέρειας που περιλαμβάνει :

  • Ανάλυση της προσβασιμότητας
  • Χαρτογράφηση κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων
  • Επισκόπηση χαρακτηριστικών τρέχουσας ζήτησης και προσφοράς
  • Ανάλυση SWOT

Ανάλυση της παρούσας κατάστασης

Σύνοψη

Προορισμοί

Εδώ μπορείτε να δείτε τα Σχέδια Δράσης προορισμών της Περιφέρειας που περιλαμβάνουν :

  • Αξιολόγηση των τουριστικών προϊόντων και του προορισμού
  • Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης
  • Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση Στρατηγικών Δράσεων
  • Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης

Προορισμός

«Ιόνια Νησιά»

Σχέδιο Δράσης

Σύνοψη

Προορισμός

«Κέρκυρα»

Σχέδιο Δράσης

Σύνοψη

Προορισμός

«Ζάκυνθος»

Σχέδιο Δράσης

Σύνοψη

Προορισμός

«Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»

Σχέδιο Δράσης

Σύνοψη