Παραθέστε παρακάτω τα σχόλια σας αναφορικά με το “Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση”