Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προϊστάμενους, διευθυντές τμημάτων και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάποιο σχετικό ρόλο με τη διαχείριση βιώσιμων λειτουργιών, στην επιχείρησή τους και να διαθέτουν βασική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματας.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hotel Sustainability managementplanning and procedures είναι σχεδιασμένο, για να δώσει τις βασικές κατευθύνσεις σε θέματα αειφορίας στα ξενοδοχειακά καταλύματα. Έμφαση θα δοθεί στις ειδικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν τα ξενοδοχεία, για να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας γύρω από τη κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των αποβλήτων, τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ θα αναπτυχθούν διεξοδικά και τα θέματα διαχείρισης ενέργειας και νερού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων των στελεχών που ασχολούνται με τη θεματική στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με το Green deal και τις αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα αειφορίας.

Ανάλυση Θεματολογίας

 • Κατανόηση της έννοιας της αειφορίας και της σημασίας της στον τουρισμό
 • Εργαλεία εφαρμογής αειφορίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Δημιουργία ομάδας αειφορίας και ρόλοι
 • Εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο
 • Κατανόηση της διαμόρφωσης του πλαισίου της αειφορίας post covid
 • Στρατηγικές αειφορίας post covid
 • Ενίσχυση γνώση σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, νερού, αποβλήτων και χημικών
 • Προετοιμασία για τη διείσδυση νέων εννοιών που σχετίζονται με το EU Green deal
 • Σχεδιασμός και ενέργειες για την αειφορική πιστοποίηση των επιχειρήσεων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣAA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣAMSolutions

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣΣωτήρης Μυλωνάς

Ο Σωτήρης Μυλωνάς είναι πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και είναι απόφοιτος του ινστιτούτου ηγεσίας του πανεπιστημίου του Cambridge. Ασχολείται ως σύμβουλος τουριστικός επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας, υγείας και ασφάλειας ενώ έχει παράσχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες από 20 χώρες του πλανήτη. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες/ 8 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Online

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 20:00

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 20:00

*Σημαντικές Σημειώσεις:   

Το online Executive Seminar είναι διαδραστικό, γι’ αυτό τον λόγο πριν την είσοδο στην πλατφόρμα, σας συνιστούμε να ελέγξετε:

 • Την κάμερα σας
 • Το μικρόφωνο σας
 • Τη σύνδεση σας στο διαδίκτυο (σε περίπτωση που αυτή είναι ασταθής, παρακαλούμε να κάνετε επανεκκίνηση του router σας και να συνδεθείτε ενσύρματα με καλώδιο ethernet)
 • Παρακαλούμε να συνδεθείτε στο ZOOM χρησιμοποιώντας το Όνομα και το Επίθετο, που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας.

Οι εγγραφές διενεργούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων του ΙΝΣΕΤΕ και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον η συμμετοχή σας στο Executive seminar ξεπερνά το 70% των ωρών εκπαίδευσης.

Δεξιότητες

Βιώσιμη ανάπτυξη | Ευελιξία & Καινοτομία | Στρατηγική Αντίληψη |