ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορίες
Εκπαιδευτικών
Δράσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Άξονες
Δράσεις

Ο εκπαιδευτικός πυλώνας του ΙΝΣΕΤΕ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που ενδυναμώνουν, αναπτύσσουν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τον σπουδαιότερο παράγοντας της τουριστικής εμπειρίας: Τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Με κεντρικό σύνθημα το «Συνδέοντας τον Τουρισμό με τους Ανθρώπους του» η Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ μελετάει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών, ταξιδεύει στους ελληνικούς προορισμούς, γνωρίζει τους ανθρώπους και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και των επιχειρήσεων του και μαζί με μία, συνεχώς εξελισσόμενη και δυναμική ομάδα συνεργατών, διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της κουλτούρας των ανθρώπων του τουριστικού τομέα.

Ακόμη, εποπτεύει και υποστηρίζει επιστημονικά το σύνολο των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και συμμετέχει ενεργά στην εδραίωση της ποιοτικής διάστασης στις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα του τομέα.

Follow Us