Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και σε επαγγελματίες όλων των τμημάτων, κυρίως προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων που έχουν ήδη μια μικρή εμπειρία στις συνεντεύξεις ώστε να μπορέσουν να εμπλουτίσουν ή να βελτιώσουν τις τεχνικές τους.
 • Ιδιοκτήτες / Διευθυντές επιχειρήσεων, των οποίων το μέγεθος της επιχείρησης τους δεν δικαιολογεί ολοκληρωμένο τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τεχνικές συνέντευξης που θα μεγιστοποιήσουν την εμπειρία ενός υποψηφίου αλλά και θα αυξήσουν την πιθανότητα της επιτυχημένης πρόσληψης.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Επιτυχημένη πρόσληψη σημαίνει επιτυχημένη συνέντευξη. Οι σωστές τεχνικές μπορούν να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψηφίους και να μειώσουν τα λάθη στη διαδικασία της συνέντευξης. Με μια νέα γενιά υποψηφίων, είναι τώρα μια εξαιρετική στιγμή για να ανανεώσετε ή να αποκτήσετε τις δεξιότητες που θα σας κάνουν να παίρνετε συνεντεύξεις που θα οδηγούν σε επιτυχημένες συνεργασίες. Σε αυτό το σεμινάριο, θα εξηγήσουμε πώς να προσδιορίσετε τον σκοπό της συνέντευξης, να θέσετε εκ των προτέρων τις βάσεις της επικοινωνίας και να κάνετε αποτελεσματικές ερωτήσεις. Επιπλέον, θα μάθετε να διεξάγετε συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τις δεξιότητες, τις βασικές αξίες, τις συμπεριφορές και τις προσδοκίες του υποψηφίου.

Ανάλυση Θεματολογίας

 • Τύποι / Είδη Συνέντευξης
 • Προσδιορισμός κατάλληλου τύπου
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη
 • Προετοιμασία Ερωτήσεων
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
 • Δημιουργία σχέσης και εμπιστοσύνης
 • Αξιολόγηση και Επιλογή Υποψηφίων
 • Παρουσίαση των καλύτερων υποψηφίων
 • Συχνά λάθη πριν-κατά τη διάρκεια – μετά τη συνέντευξη
 • Παιχνίδι Ρόλων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: AA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Γιάννης Μπατσής

O Γιάννης έχει 22 χρόνια εμπειρίας στον Ξενοδοχειακό χώρο. Τα τελευταία 14 χρόνια, εργάζεται ως στέλεχος ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εκτός από την Ελλάδα, έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια στο Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία, στα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών ξενοδοχειακών αλυσίδων (Starwood, Marriott, Wyndham) για τις οποίες σχεδίασε, ανέπτυξε και εφάρμοσε πολυάριθμα ολοκληρωμένα προγράμματα Προσέλκυσης, Επιλογής, Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Ικανοποίησης και Διατήρησης του ανθρωπίνου δυναμικού των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή Και Αφρική.

Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πιστοποιημένος χρήστης σειράς ψυχομετρικών εργαλείων και πιστοποιημένος επαγγελματίας από τον Αμερικάνικο σύνδεσμο επαγγελματιών Ανθρωπίνου Δυναμικού. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτική σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, δυναμική ομάδας, διδάσκει σε Αγγλικά κολλέγια αλλά και σε σεμινάρια, σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών, δυναμική ομάδας, ηγεσίας κ.α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ημέρες / 12 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Online

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, 15:00 – 19:00

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, 15:00 – 19:00

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, 15:00 – 19:00

KEY COMPETENCIES

Emotional Intelligence / Συναισθηματική Νοημοσύνη

Collaboration & Communication / Συνεργασία & Επικοινωνία

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις.

Οι ακόλουθοι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 1. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΙΝΣΕΤΕ και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
 2. Το online Executive Seminar είναι διαδραστικό, γι’ αυτό τον λόγο πριν την είσοδο στην πλατφόρμα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε:
  • Την κάμερα σας
  • Το μικρόφωνο σας
  • Τη σύνδεση σας στο διαδίκτυο (σε περίπτωση που αυτή είναι ασταθής, παρακαλούμε να κάνετε επανεκκίνηση του router σας και να συνδεθείτε ενσύρματα με καλώδιο ethernet)
  • Παρακαλούμε να συνδεθείτε στο ZOOM χρησιμοποιώντας το Όνομα και το Επίθετο που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας.
 1. Οι εγγραφές διενεργούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.
 2. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον η συμμετοχή σας στο Executive Seminar ξεπερνά το 70% των ωρών εκπαίδευσης.
 3. Το ΙΝΣΕΤΕ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 4. Το ΙΝΣΕΤΕ σέβεται τα  πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εισηγητή η αποστολή στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού υλικού ή μέρους αυτού. Περαιτέρω απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του τυχόν αποστελλόμενου υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκάστοτε πλατφόρμας.
 5. Το ΙΝΣΕΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών.
 6. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τη σύνδεση σας στο διαδίκτυο πρίν την είσοδο σας στην πλατφόρμα και σε περίπτωση που αυτή είναι ασταθής, να συνδεθείτε ενσύρματα. Σε περίπτωση αδυναμίας ή προβλημάτων σύνδεσης το ΙΝΣΕΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον το ΙΝΣΕΤΕ δεν ευθύνεται για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να επέλθουν από τη χρήση της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δική τους ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα, hardware, λογισμικό, δεδομένα ή αρχεία τους.

Πολιτική Ακυρώσεων:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, η επιχείρηση, αφού πρώτα ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ, έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει με άλλον συνεργάτη. Εάν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος συνεργάτης, το ΙΝΣΕΤΕ θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς η επιχείρηση θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ το οποίο θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς ο συμμετέχων θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες μέσω email, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συμμετέχοντα μετά από την αλλαγή της ημερομηνίας, της ώρας ή του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, ή σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πληρωμή.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Δεξιότητες

Συναισθηματική Νοημοσύνη | Συνεργασία & Επικοινωνία |

Παρακαλώ αποδεχτείτε ΟΛΑ τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες (Εισιτήρια-Εγγραφή)