Βρέθηκαν 90 αποτελέσματα

Ανακοινώσεις για την Προκήρυξη με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 81431

Το ΙΝΣΕΤΕ ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου” έως την Τρίτη 07/01/2020 και ώρα 15:00.

περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Πρόσκλησης 07.11.2019

περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο: «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου”.

περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της Μελέτης “Καταγραφή, μέτρηση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία”

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Καταγραφή, μέτρηση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία»

περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Καταγραφή, μέτρηση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία» 3/2019 13.11.2019

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέλεχος MIS 5044853 07.11.2019

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εμπειρογνώμονα MIS 5003333 30.08.2019

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εμπειρογνώμονα MIS 5000993 28.08.2019

περισσότερα
Σελίδα 2 από 12
Follow Us