Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 000046-24/03/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» ΜΕ ΟΠΣ (MIS) 5075008 Η ΟΠΟΊΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

prosklisi_stelexos_ΙΝΣΕΤΕ 24- 3