Αθήνα, 1η Μαϊου 2024
Αρ. Πρωτ. 37– 01/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ
στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων» με ΟΠΣ (MIS) 5075008
(ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»)

Πρόσκληση_συνεργάτες εκπαιδ προγραμμάτων_37