Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων των υποψήφιων συμμετεχόντων στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και  δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απόφαση Επιτροπής Ενστάσεων

gg