Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για την εν λόγω Πρόσκληση μέχρι και τις 19/12/2022 και ώρα 15:00.