Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για την εν λόγω Πρόσκληση έως και τις 15 Ιουλίου 2022.