ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια της από 04/11/2020 ανακοίνωσης Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 12/11/2020 και ώρα 23:59 εκπνέει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του ανωτέρω Πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν έως την ανωτέρω προθεσμία την ένστασή τους υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο email: info-training24@insete.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της αίτησής τους.