Πρόεδρος:

Βερνίκος Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ
Πρόεδρος Vernicos Yachts
Μέλος ΟΚΕ και ΕΟΚΕ

Κελαϊδίτης Νικόλαος

Πρόεδρος HATTA

Τοκούζης Παναγιώτης

Aντιπρόεδρος ΣΕΤΕ
Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ

Αντιπρόεδροι:
Γραμματέας:

Κωνσταντινίδης Αθηναγόρας

Μέλος ΔΣ ΣΕΤΕ
Management| Board Member Atrium Hotels & Resorts

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος ΔΣ ΣΕΤΕ
Διευθύνων Σύμβουλος Group DHR

Ταμίας:
Μέλη:

Παράσχης Ιωάννης

Πρόεδρος ΣΕΤΕ
CEO Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Σμπώκου Αγάπη

Aντιπρόεδρος ΣΕΤΕ
Συνδιευθύνουσα Σύμβουλος Phāea Resorts

Καλλίνικος Καλλίνικος

Aντιπρόεδρος ΣΕΤΕ
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Goldair

Θεοφανοπούλου Μαρία

Mέλος ΔΣ ΣΕΤΕ
CEO Greek Travel Pages

Follow Us