Πρόεδρος:

Ρέτσος Γιάννης

Μαμιδάκη Τζίνα

Διευθύνουσα Σύμβουλος Bluegr Hotels

Τοκούζης Παναγιώτης

Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ

Αντιπρόεδροι:
Γενικός Γραμματέας:

Βερνίκος Γιώργος

Πρόεδρος Vernicos Yachts

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

Managing Partner Domotel SA

Ταμίας:
Μέλη:

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος Atrium Hotels

Καλλίνικος Καλλίνικος

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Goldair

Κελαϊδίτης Νίκος

Πρόεδρος HATTA - CEO World of Passepartout

Θεοφανοπούλου Μαρία

CEO GTP

Follow Us