Στις παρούσες νέες συνθήκες εργασίας από απόσταση ή από το σπίτι, όσοι έχουν την ευθύνη διαχείρισης ομάδας εργαζομένων, χρειάζονται και νέες δεξιότητες ηγεσίας και διοίκησης ομάδας από απόσταση (Virtual Teams). Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τα στυλ ηγεσίας από απόσταση και θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές διοίκησης και υποστήριξης των virtual teams. Πιο συγκεκριμένα θα αντιληφθούν τη σημασία της στοχοθέτησης σε επίπεδο ομάδας και ατόμου, της κατάλληλης κουλτούρας εμπιστοσύνης, καθώς και της διαρκούς υποστήριξης ομάδων και ατόμων (coaching skills). Επίσης θα αντιληφθούν τη σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Online meetings).

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα