Το Webinar θα προσπαθήσει να αποτυπώσει ένα γενικό πλαίσιο υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών για την επιβίωση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο,  σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της σημερινής εποχής.

Σε πρώτο επίπεδο θα παρουσιαστούν τρόποι διαχείρισης των εξόδων στα διάφορα κέντρα κόστους, ενώ στη συνέχεια θα αναπτυχθούν πρακτικές διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας των νέων εμπειριών που δημιουργούνται στην νέα αυτή εποχή.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα