Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στα θέματα αειφορίας; Το ερώτημα αυτό θα απαντήσει αρχικά το webinar με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ θα παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν από την έλλειψη εφαρμογής αειφόρων λύσεων και καινοτομίας. Οι συμμετέχοντας του webinar θα έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν τις βασικές αρχές και άξονες της αειφορίας με έμφαση στην κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με δεδομένο ότι, κατά την επάνοδο της οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας η εφοδιαστική αλυσίδα θα παίξει σημαντικό ρόλο σε μια επιχείρηση. Μέσα από το webinar θα παρουσιαστούν απλές τεχνικές για την επιλογή προμηθευτών με κριτήρια αειφορίας, εντοπιότητας και ηθικής και το πως θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε τοπικά και Ελληνικά προϊόντα και άλλα θέματα στρατηγικής στις αποφάσεις που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, θα γίνουν ειδικές αναφορές σε πρότυπα και πιστοποιήσεις.

Μπορείτε να κάνετε SUBSCRIBE στο κανάλι μας και να ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημέρωση κατά την έναρξη κάθε webinar του “The INSETE Webinar Series”.

Υλοποιημένα