Προφίλ Συμμετεχόντων

Προϊστάμενοι, διευθυντές τμημάτων, στελέχη και ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το Executive Seminar «SUSTAINABILITY MANAGEMENT, hotels incorporating the sustainability principles», έχει ως κύριο στόχο να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις αρχές της αειφορίας στη λειτουργία της επιχείρησης τους.

Θα δοθεί έμφαση στις ειδικές στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν ειδικά στην εποχή μετά του κορωνοϊού, όπως αυτές διαμορφώνονται με το Green deal, το νέο Εθνικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ανάλυση Θεματολογίας

  • Κατανόηση της έννοιας της αειφορίας και της σημασίας της στον τουρισμό
  • Εργαλεία εφαρμογής αειφορίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Δημιουργία ομάδας αειφορίας και ρόλοι
  • Εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο
  • Κατανόηση της διαμόρφωσης του πλαισίου της αειφορίας post covid
  • Στρατηγικές αειφορίας post covid
  • Ενίσχυση γνώση σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, νερού, αποβλήτων και χημικών
  • Προετοιμασία για τη διείσδυση νέων εννοιών που σχετίζονται με το EU Green deal
  • Σχεδιασμός και ενέργειες για την αειφορική πιστοποίηση των επιχειρήσεων
  • Επίλυση εξειδικευμένων ερωτήσεων μέσα από τη διδασκαλεία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: AA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: MSolutions

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Σωτήρης Μυλωνάς (Κωδικός ΛΑΕΚ: 69187)

Ο Σωτήρης Μυλωνάς είναι πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΒΑ) και είναι απόφοιτος του ινστιτούτου ηγεσίας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ασχολείται ως σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας, υγείας και ασφάλειας, ενώ παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες από 20 χώρες του πλανήτη. Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες/ 8 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Online

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 20:00

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 20:00

*Σημείωση:   

Οι εγγραφές διενεργούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων του ΙΝΣΕΤΕ και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον η συμμετοχή σας στο Executive seminar ξεπερνά το 70% των ωρών εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα Executive Seminars του PROJECT MANAGEMENT Learning Pathway

Δεξιότητες

Βιώσιμη ανάπτυξη | Ευελιξία & Καινοτομία | Στρατηγική Αντίληψη |