Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διευθυντές, Προϊσταμένους τμημάτων, Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • Στελέχη που προετοιμάζονται για να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα στην εργασιακή τους καριέρα.

Στο συγκεκριμένο Executive Seminar και στο πλαίσιο του προγράμματος “INSETE e-Counselling”, συμπεριλαμβάνονται δύο ώρες ατομικής συμβουλευτικής με τον εισηγητή του σεμιναρίου, μία ώρα πριν και μια ώρα μετά το Executive Seminar. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε μια πιο προσωποποιημένη και ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading with Impact” είναι ένα έντονα διαδραστικό πρόγραμμα, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει Διευθυντές, Προϊσταμένους τμημάτων και Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση μεταμορφωτικής ηγεσίας και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του προσωπικού τους στην επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 • Με ένα συνδυασμό δεδομένων που προέρχονται από την επιστήμη, την ψυχολογία και την εταιρική εμπειρία, θα έχουν εντοπίσει και θα είναι σε θέση να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως ηγέτες.
 • Θα έχουν εντοπίσει ενδεχόμενες ατομικές περιοχές προς βελτίωση και θα έχουν πάρει σχετικές οδηγίες ανάπτυξης δεξιοτήτων Ηγεσίας.
 • Θα ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ατομική και ομαδική παρακίνηση.

Θα έχουν ενισχύσει τις δεξιότητες τους στην αποτελεσματική διοίκηση προσωπικού.

Ανάλυση Θεματολογίας

 • Leading in Action, χαρακτηριστικά, προσανατολισμός, συμπεριφορές του αποτελεσματικού ηγέτη (J. Adair). Άνθρωποι & καθήκοντα, (Process & people management).
 • Έμφαση στο ενδεχόμενο και κατά περίπτωση management και στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Το στυλ Ηγεσίας (Schmidt & Tannenbaum), οδηγίες & ανάλυση περιπτώσεων.
 • Developing Transformational Leadership, Visioning.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.
 • Παρακίνηση, καθημερινή πρακτική, αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών, “the both Ok aproach”.
 • APTC, Active People & Team Coaching.
 • Building People, Building Ownership & Commitment.
 • SYNERGY, η δυναμική της ομάδας, ανάπτυξη Συνεργειών.
 • Culture Building.
 • Personal & Team Stress Management.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: AA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Πέτρος Ρούσης

Ο Πέτρος είναι πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ), full- time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο  σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη, (management, εργασιακές σχέσεις, επικοινωνία, ηγεσία, team building, management  απόδοσης, coaching,  empowerment, διαχείριση αλλαγών, positive psychology κλπ.) όσο και τον εξωτερικό πελάτη, (πωλήσεις, customer service, χειρισμός αντιρρήσεων, διαπραγματεύσεις, τεχνικές παρουσιάσεων, κλπ.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες/ 16 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέρκυρα

VENUE: “to be announced”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, 10:00 – 18:00

Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, 10:00 – 18:00

KEY COMPETENCIES

Collaboration & Communication / Συνεργασία & Επικοινωνία

Motivation & Ethos / Κίνητρο & Ήθος

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις.

Οι ακόλουθοι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 1. Οι εγγραφές διενεργούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.
 2. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον η συμμετοχή σας στο Executive Seminar ξεπερνά το 70% των ωρών εκπαίδευσης.
 3. Το ΙΝΣΕΤΕ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 4. Το ΙΝΣΕΤΕ σέβεται τα  πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εισηγητή η αποστολή στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού υλικού ή μέρους αυτού. Περαιτέρω απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του τυχόν αποστελλόμενου υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκάστοτε πλατφόρμας.
 5. Το ΙΝΣΕΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών.

Πολιτική Ακυρώσεων:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, η επιχείρηση, αφού πρώτα ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ, έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει με άλλον συνεργάτη. Εάν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος συνεργάτης, το ΙΝΣΕΤΕ θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς η επιχείρηση θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ το οποίο θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς ο συμμετέχων θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες μέσω email, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συμμετέχοντα μετά από την αλλαγή της ημερομηνίας, της ώρας ή του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, ή σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πληρωμή.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Δεξιότητες

Κίνητρο & Ήθος | Συνεργασία & Επικοινωνία |

Παρακαλώ αποδεχτείτε ΟΛΑ τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες (Εισιτήρια-Εγγραφή)