Προφίλ Συμμετεχόντων

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές, Προϊσταμένους τμημάτων, Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • Επίσης απευθύνεται σε στελέχη που προετοιμάζονται για να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα στην εργασιακή τους καριέρα.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading with Impact” είναι ένα, έντονα, διαδραστικό πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει Διευθυντές, Προϊσταμένους τμημάτων και Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση μεταμορφωτικής ηγεσίας και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του προσωπικού τους στην επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 • Με ένα συνδυασμό δεδομένων που προέρχονται από την επιστήμη, την ψυχολογία και την εταιρική εμπειρία, θα έχουν εντοπίσει και θα είναι σε θέση να ξεκλειδώσουν  πλήρως τις δυνατότητές τους ως ηγέτες.
 • Θα έχουν εντοπίσει ενδεχόμενες ατομικές περιοχές προς βελτίωση και θα έχουν πάρει σχετικές οδηγίες ανάπτυξης δεξιοτήτων Ηγεσίας.
 • Θα ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην  ατομική και ομαδική παρακίνηση.
 • Θα έχουν ενισχύσει τις δεξιότητες τους στην αποτελεσματική διοίκηση προσωπικού.

Ανάλυση Θεματολογίας

 • Leading in Action, χαρακτηριστικά, προσανατολισμός, συμπεριφορές του αποτελεσματικού ηγέτη (J. Adair). Άνθρωποι & καθήκοντα, (Process & people management).
 • Έμφαση στο ενδεχόμενο και κατά περίπτωση management και στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Το στυλ Ηγεσίας (Schmidt & Tannenbaum), οδηγίες & ανάλυση περιπτώσεων.
 • Developing Transformational Leadership, Visioning.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.
 • Παρακίνηση, καθημερινή πρακτική, αναγνώριση ιδιαίτερων ατομικών αναγκών, “the both Ok aproach”.
 • APTC, Active People & Team Coaching.
 • Building People, Building Ownership & Commitment.
 • SYNERGY, η δυναμική της ομάδας,  ανάπτυξη Συνεργειών.
 • Culture Building.
 • Personal & Team Stress Management.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: AA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣΠέτρος Ρούσης

Ο Πέτρος είναι πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ), full- time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο  σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη, (management, εργασιακές σχέσεις, επικοινωνία, ηγεσία, team building, management  απόδοσης, coaching,  empowerment , διαχείριση αλλαγών, positive psychology κλπ.), όσο και τον εξωτερικό πελάτη, (πωλήσεις, customer service,  χειρισμός αντιρρήσεων, διαπραγματεύσεις, τεχνικές παρουσιάσεων, κλπ.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες/ 16 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

VENUEGalaxy Hotel, Λ. Δημοκρατίας 75

ΑΙΘΟΥΣΑ: Ballroom

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Τρίτη 07 Μαρτίου 2023, 10:00 – 18:00

Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023, 10:00 – 18:00

 KEY COMPETENCIES

 • Collaboration & Communication / Συνεργασία & Επικοινωνία
 • Motivation & Ethos / Κίνητρο & Ήθος

Πολιτική Ακυρώσεων:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, η επιχείρηση, αφού πρώτα ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ, έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει με άλλον συνεργάτη. Εάν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος συνεργάτης, το ΙΝΣΕΤΕ θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς η επιχείρηση θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ το οποίο θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς ο συμμετέχων θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες μέσω email, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συμμετέχοντα μετά από την αλλαγή της ημερομηνίας, της ώρας ή του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, ή σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πληρωμή.

Δεξιότητες

Κίνητρο & Ήθος | Συνεργασία & Επικοινωνία |

Παρακαλώ αποδεχτείτε ΟΛΑ τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες (Εισιτήρια-Εγγραφή)