Προφίλ Συμμετεχόντων

Το Executive Seminar απευθύνεται σε προϊσταμένους οροφοκομίας, βοηθούς οροφοκομίας, room division managers και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Επομένως, έχει όφελος για στελέχη που οργανώνουν και διοικούν τμήματα & ομάδες οροφοκομίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας, ή τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το Executive Seminar «HOUSEKEEPING MANAGEMENT 1, operations & leadership» επικεντρώνεται σε δύο τομείς: στον λειτουργικό τομέα (Operations, πρότυπα λειτουργίας) και στον τομέα διοίκησης και ηγεσίας, με τα δύο αυτά κομμάτια να είναι αλληλένδετα και εξίσου σημαντικά για την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων του τμήματος και της επιχείρησης.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να παρουσιάσει εφαρμόσιμες πρακτικές και τεχνογνωσία, με τρόπο ευχάριστο, συμμετοχικό, με σεβασμό και εκτίμηση στις υπάρχουσες εμπειρίες των συμμετεχόντων.

Ανάλυση Θεματολογίας

 • Operations & Management: Ο ρόλος μας και η συνεισφορά στην επιτυχία
 • Σχεδιάζοντας (ή αναγνωρίζοντας) την επιθυμητή ποιότητα στο housekeeping
 • Ορίζοντας τις περιοχές ευθύνης
 • 4 στάδια για την επιτυχία
 • Τυποποίηση διαδικασιών housekeeping
 • Διαδικασίες κλεισίματος και ανοίγματος ξανοδοχείου
 • Εκπαιδεύοντας το προσωπικό για να αποδίδει σωστά
 • Έλεγχος ποιότητας και πρακτικές βελτίωσης
 • Ηγεσία, στυλ ηγεσίας και ιδανικό προφίλ
 • Παρακίνηση προσωπικού οροφοκομίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στο τμήμα και με τα άλλα τμήματα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: AA+Partners

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣWelcome Global

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ:

Βάνια Κάμτσιου, CHT

Η Βάνια είναι η ιδρύτρια της Welcome Global. Η κύρια δραστηριότητα της Welcome Global είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης με εξειδίκευση στο ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο. Η Welcome Global είναι επίσης, ο international partner του AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute) στην Ελλάδα.

Η Βάνια σπούδασε ξενοδοχειακά στο Cardiff University και στο Strathclyde απ’ όπου πήρε αντίστοιχα το Bachelor και το Master στον τομέα της Διεθνούς Ξενοδοχειακής Διοίκησης. Εργάστηκε για μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ενασχόληση της Βάνιας με την εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια. Από τότε έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), στο κομμάτι του Learning & Development. Κατέχει την πιστοποίηση Certified Hospitality Trainer από το AHLEI.

Άννη Μήτσιου, CHHE

Η Άννη εργάζεται στον τουρισμό από το 1998. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σχεδιάζει και υλοποιεί εισηγήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο κομμάτι του Housekeeping με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. Με την ίδια προοπτική και έγνοια, δημιουργεί και αναθεωρεί όπου απαιτείται, διαδικασίες και λειτουργικά πρότυπα οροφοκομίας. Κατέχει την πιστοποίηση Certified Hospitality Housekeeping Executive από το AHLEI.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες/ 16 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο

VENUE“to be announced”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, 10:00 – 18:00

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, 10:00 – 18:00

KEY COMPETENCIES

Systemic Thinking / Συστημική Σκέψη

Collaboration & Communication / Συνεργασία & Επικοινωνία

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις.

Οι ακόλουθοι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 1. Οι εγγραφές διενεργούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.
 2. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον η συμμετοχή σας στο Executive Seminar ξεπερνά το 70% των ωρών εκπαίδευσης.
 3. Το ΙΝΣΕΤΕ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 4. Το ΙΝΣΕΤΕ σέβεται τα  πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εισηγητή η αποστολή στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού υλικού ή μέρους αυτού. Περαιτέρω απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του τυχόν αποστελλόμενου υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκάστοτε πλατφόρμας.
 5. Το ΙΝΣΕΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών.

Πολιτική Ακυρώσεων:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, η επιχείρηση, αφού πρώτα ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ, έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει με άλλον συνεργάτη. Εάν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος συνεργάτης, το ΙΝΣΕΤΕ θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς η επιχείρηση θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δύναται να παρευρεθεί στο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει το ΙΝΣΕΤΕ το οποίο θα προβεί σε αναζήτηση αντικαταστάτη μέσω της λίστας αναμονής του σεμιναρίου. Εάν βρεθεί αντικαταστάτης θα γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλιώς ο συμμετέχων θα χρεωθεί το 100% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο καθώς και αν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρώσει το σεμινάριο θα γίνεται χρέωση του 100% της συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες μέσω email, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συμμετέχοντα μετά από την αλλαγή της ημερομηνίας, της ώρας ή του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, ή σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πληρωμή.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Δεξιότητες

Συνεργασία & Επικοινωνία | Συστημική Σκέψη |

Παρακαλώ αποδεχτείτε ΟΛΑ τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες (Εισιτήρια-Εγγραφή)