Εκπαιδευτικό υλικό: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σας ευχαριστούμε για τη λήψη του εκπαιδευτικού υλικού. Η γνώμη σας είναι σημαντική, για αυτό σας υπενθυμίζουμε να συμπληρώσετε το πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Συμμετοχή σε σύντομη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού
Follow Us